ZIMI ZAMRZNUTE CIJEVI PUCAJU U DOMAĆINSTVIMA: Postoji način kako BEZBJEDNO ODLEDITE – to nikako nije zagrijavanje

Zanimljivosti

ZIMI ZAMRZNUTE CIJEVI PUCAJU U DOMAĆINSTVIMA: Postoji način kako BEZBJEDNO ODLEDITE – to nikako nije zagrijavanje

Zamrznita cijev može da napravi velike probleme. Saznajte kako odmrznuti cijev u zemlji na pravilan i bezbjedan način

Trenutno je temperatura ispod nule i mnogi ljudi u svom domaćinstvu se susreću sa problemom zaleđenih cijevi i česme.

Bez tretiranja cijevi, cijev će se odmrznuti u narednih 5-7 dana od momenta kada je spoljna temperatura na +5 stepeni.

Savršen način da se odmrzne cijev ne postoji, iz razloga što su cevi na različitim lokacijama i pristup njima je teži. Prvo blago otvorite slavine/ baterije za vodu, radi proticanja vode kada počne da odmrzava cijev.

Univerzalno pravilo kako da odmrzenete cijev jeste da prvo locirate sam dio cijevi koji je zamrznut. Zatim da mu oslobodite okolinu kako bi mogli da tretirate taj dio cijevi. Način kako odmrznuti cijev u zemlji je malo zahtjevniji od odmrzavanja cijevi na drugim lokacijama. Prije svega je potrebno da odkopate zamrznuti dio cijevi. Obratite pažnju da alatom ne udarite cijev ili je probušite. Zatim, potrebno je da obavijete cijev stvarima, peškirima svime što duže zadržava toplotu. Kada ste obavili, toplom vodom prelivate zavijeni deo cevi. Nikako vrućom ili vrelom vodom! Pri kontaktu sa vrućom i vrelom vodom cijev bi pukla. Stoga, isključivo toplu vodu koristite.

U slučaju da vam se cijev nalazi unutar objekta a izvan zida, utopljavate je na isti način iz istog razloga. Cijev mora na spor i bezbjedan način da se odmrzne.

Pored ovog tipa, odmrzavanje cevi koja su van zida može se obaviti i uz pomoć fena za kosu ili grejalice. Bitno je da ne zagrijevate previše cijev, jer bi pukla. Nemojte prilaziti preblizu zaleđenoj cijevi sa izvorom toplote već ga udaljite na bezbjednu daljinu. Dovoljno je da vam dlan bude topao kada ga držite do cijevi, dok grijete cev (udaljenst sami odredite da dobijete ovaj efekat).
Za cijevi u zidu je malo duži period odrzavanja ali objasnićemo vam kako odmrznuti cev bezbjedno u zidu. Pošto nemate pristup cijevima, potrebno je da zagrijavate zid. Za to koristite grijalice i peći. Naravno, morate da pazite da ne zagrijavate zid previše jer može da napukne, isto važi i za pločice na zidu. Zid zagrijavajte postepeno i zbog toga što može da pukne cijev od previsoke temperature. Tada imate veliki problem koji iziskuje da se otvori zid i zamijeni dio cijevi.

Sada ste saznali kako odmrznuti cijev pravilno i bezbjedno. Na Vama je da budete strpljivi i da istrajete. Odmrzavanje cijevi traje dugo i zahtjeva konstantno grijanje cijevi kako bi došli do odmrzavanja cijevi. (novi.ba)